Mojaponuda pozadinaMojaponuda pozadina grada


Uslovi korišćenja

Korisnici usluga

 1. Korisnik je saglasan da sa sajta MojaPonuda (u daljem tekstu MojaPonuda) prima komercijalne poruke u vezi prodaje usluga/proizvoda, putem e-maila uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti istog e-mailom.
 2. MojaPonuda nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa korišćenjem sajta mojaponuda.rs
 3. Pravo korišćenja internet stranice mojaponuda.rs je lično pravo svakog krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druga fizička ili pravna lica.
 4. MojaPonuda ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na internetu.
 5. Internet stranica mojaponuda.rs ponekad možda neće biti dostupna iz različitih razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su pod našom kontrolom ali i izvan nje, pristup internet stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
 6. MojaPonuda zadržava pravo ukidanja ili izmene bilo kog segmenta poslovanja, u bilo kom trenutku, uključujući i sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranice.
 7. MojaPonuda zadržava pravo da šalje bilo kakvu vrstu informacija, da promeni ili ukine bilo koji način prenosa podataka ali i da promeni brzinu prenosa podataka.
 8. MojaPonuda takođe zadržava pravo da u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih uslova korišćenje i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Savetujemo korisnike da sa vremena na vreme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavi o poverljivosti podataka, kako bi ostali informisani o takvim promenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promene Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka, i vi nastavite da koristite internet stranicu mojaponuda.rs podrazumeva se da prihvatate Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmena ili brisanje uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah nakon što bude objavljena na internet stranici. Bilo kakvo korišćenje internet stranice od strane korisnika nakon takvog obaveštenja podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.
 9. Korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice mojaponuda.rs, kao i sve troškove povezane sa tim. MojaPonuda nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ove stranice.
 10. Krajnji korisnici ne smeju putem ove stranice da objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, koji narušava ili ugrožava privatnost, materijal koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, koji podstiče na protiv- pravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja MojePonude sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne sme koristiti stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije.
 11. MojaPonuda zadržava pravo na nadzor sadržaja, privatnih poruka ili chat prostorija, i takođe zadržava pravo da iste sadržaje izbriše, ukoliko smatra da za to postoji potreba. Korisnik se slaže sa tim, da ovi sadržaji nisu privatni i nemaju status privatnih sadržaja.
 12. Oglašavanjem na ovoj stranici korisnik je MojojPonudi dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, distribuciju, prevođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kom obliku, na bilo kom mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, kao i deljenje takvih prava s višestrukim korisnicima te licence. Stoga, budite sigurni da ste vlasnik bilo kog materijala koji postavite na ovaj internet sajt.
 13. Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornom MojuPonudu kao i njene odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom internet stranice od strane krajnjeg korisnika.
 14. MojaPonuda može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kom trenutku. MojaPonuda zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke račune bilo kog korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja koje MojaPonuda, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane korisnika.
 15. Bilo kakva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljen od trećih lica, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od strane MojePonude. MojaPonuda, niti bilo koji treći pružalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu nameru.
 16. MojaPonuda ne autorizuje te informacije, stoga ne može biti odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na stranici od strane bilo koga ko nije ovlašćeni zaposleni u MojojPonudi, ili koji ne radi po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uslovima MojaPonuda neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu s tim što se krajni korisnik oslonio na informacije dobijene putem stranice. Na korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost informacija, mišljenja, stavova, saveta ili drugih sadržaja koji su dostupni putem stranice mojaponuda.rs.
 17. MojaPonuda sadrži veze na web stranicama trećih lica, koje održavaju drugi pružaoci sadržaja. MojaPonuda izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na internet stranicama trećih lica. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi web stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost.
 18. Ako nemate potpisani ugovor sa MojomPonudom koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smete postaviti link na stranicu mojaponuda.rs sa bilo koje druge internet stranice. MojaPonuda zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje linkova u bilo kom trenutku, a prema ličnoj diskrecionoj proceni. MojaPonuda nema obavezu da obaveštava i informiše korisnike da li su linkovi, zaštitni znaci ili bilo kakav drugi materijal zaštićeni autorskim pravima, i stoga nije odgovorna ukoliko dođe do nekog sudskog spora zbog postavljanja tih materijala na sajt.
 19. Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža ova internet stranica.
 20. Obaveza korisnika jeste da ovaj sajt koristi isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
 21. MojaPonuda zadržava svoje diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.
 22. Zabranjeno je korišćenje stranice mojaponuda.rs osobama mlađim od 14. godina.
 23. Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje stranice mojaponuda.rs nadležan je Prvi opštinski sud u Beogradu.
 24. Sav materijal koji se nalazi na ovoj stranici, vlasništvo je MojePonude i zabranjena je bilo kakva promena ovih stranica bez predhodno potpisanog ovlašćenja MojePonude. Bilo kakvo kršenje ove zabrane može dovesti do krivičnog gonjenja osobe koja je zabranu prekršila.
 25. Registracijom na sajt mojaponuda.rs smatra se da je korisnik ove uslove pročitao i razumeo.
 26. Kada ostavite broj svoje platne kartice kako biste rezervisali ponudu, to automatski znači da se slažete da Vam se sa nje skinu navedena sredstva, ukoliko ponuda prođe tj. ukoliko je rezerviše minimalan broj korisnika.

Vaučer

 1. Vaučer ima svoj rok važenja i ukoliko korisnik ne iskoristi vaučer na uslugu/proizvod u datom vremenskom periodu, niti MojaPonuda niti partner nisu dužni da Korisniku vrate novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.
 2. Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje vaučera. Vaučer važi samo do datuma označenog na istom.
 3. Jedan vaučer važi za samo jednu određenu vrstu usluge, osim ako drugačije nije navedeno od strane pružaoca usluge.
 4. U isključivoj je nadležnosti pružaoca usluge da odredi da li se vaučer može kombinovati s bilo kojim vaučerima trećih lica, bonovima ili promocijama.
 5. Vaučeri vrede za uslugu u okviru objekta pružaoca usluge, osim ako nije drugačije navedeno.
 6. Ni MojaPonuda ni pružalac usluge nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene vaučere.
 7. Reprodukcija, trgovina vaučerima ili prodaja je strogo zabranjena, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno u pojedinoj ponudi.
 8. Bilo koji pokušaj upotrebe vaučera koji nije u skladu sa ovim Uslovima i pravilima korišćenja će imati za posledicu da vaučer automatski postane nevažeći.
 9. Rok važenja svakog vaučera ističe onog datuma koji je naveden na vaučeru i ne može se produžavati.
 10. Vaučer se može odnositi samo na robu koju prodaje trgovac i tu robu čini dostupnim kupcima-klijentima MojePonude i ne može se odnositi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
 11. Samo jedan Vaučer se sme koristiti po narudžbini, osim ako drugačije nije navedeno od strane trgovca.
 12. Vaučer vredi samo za robu-usluge koje prodaje trgovac, osim ako nije drugačije navedeno u ponudi.
 13. Korisnik vaučer plaća putem poštanskih uplatnica, interneta ili na drugi navedeni način i automatski oslobađa MojuPonudu od odgovornosti za eventualnu štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa načinima plaćanja za koju MojaPonuda nije odgovorna.
 14. Partner je odgovoran za preuzimanje vaučera i MojaPonuda se ograđuje od bilo kakve odgovornosti kada je preuzimanje vaučera u pitanju. Takođe, partner je odgovoran za sve bolesti, štete ili gubitke, nastale tokom korišćenja usluge. MojaPonuda se pojavljuje samo kao posrednik između korisnika i pružalaca usluga.
 15. Vaučer se ne može plaćati u ratama, već se ceo iznos mora platiti odjednom. MojaPonuda se obavezuje da će promotivnu akciju ponuđene usluge, voditi na najbolji mogući način i da će time ostvariti minimalni broj dovedenih kupaca koji je ustanovio sa Partnerom, koji se obavezuje da će u pružanju promotiovnih usluga/proizvoda postupati po uobičajnim standardima za tu vrstu delatnosti.
 16. Korisnik odabira ponudu i plaća je odabranim načinom plaćanja. Odmah nakon se plaćanje evidentira, a najkasnije u roku od 72 časa posle plaćanja, vaučer će korisniku biti dostupan za preuzimanje na strani moji vaučeri, a istovremeno će biti i poslat na e-mail adresu unetu prilikom registracije korisnika. Ukoliko Vam vaučer ne bude dostavljen e-mailom ili bude nedostupan na strani moji vaučeri, molimo Vas kontaktirajte nas.

Privatnost

 1. U ime MojePonude obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 2. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem ove internet stranice što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Partnerima.
 3. Korišćenje sajta i registracija su zapravo davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku. Korisnik ima puno pravo da se informiše o svim elementima obrade podataka i MojojPonudi može podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku.
 4. Prilikom plaćanja karticom putem interneta unost podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke. Sigurnost podataka prilikom plaćanja karticama, garantuje procesor platnih kartica na čijim se stranicama obavlja ceo proces plaćanja. Ni jednog trenutka MojaPonuda, niti eMS d.o.o. koji posreduje u prometu roba i/ili usluga u ime i za račun MojePonude nemaju pristup podacima sa Vaše platne kartice.
 5. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine platnim karticama, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni, sistemu MojePonude.

Intelektualno Vlasništvo

Celokupan sadržaj stranice, uključujući žigove, grafike, logo, tekstove, slike, fotografije, baze podataka, softvere i svi ostale moguće sadržaje, vlasništvo su MojePonude i zaštićeni su srpskim i međunarodim pravom. Svako kršenje ovih pravila i uslova biće predmet sudskog spora, dok ce osoba koja ove uslove prekrši biti krivično gonjena.

Reklamacije

 1. Ukoliko Vam vaučer ne stigne na registrovanu e-mail adresu i to u roku od 72h, kontaktirajte nas na e-mail ili broj telefona. Rok za reklamacije važi 3 dana od datuma završetka ponude.
 2. Reklamacija važi samo ukoliko Vam nije stigao vaučer na navedeni e-mail.
 3. Rok za obradu reklamacije je 5 radnih dana.
 4. Ukoliko se ispostavi da je reklamacija opravdana a uplata je već izvršena platnom karticom, MojaPonuda će inicirati povraćaj sredstava. Povraćaj se vrši isključivo preko Visa, Maestro, EC/MC metoda plaćanja, tako da će banka na zahtev prodavca vratiti novac na korisnikov račun.
 5. Za sve primedbe na naš rad, rad web stranice, sugestije i predloge možete nas kontaktirati.
Moja ponuda Logo

Agencija LONAMARK
Rudi Čajaveca 23/6
11000 Beograd

PIB - 107721596
Matični broj - 62944285
Šifra delatnosti - 6312
mob: +381 (60) 670 10 17
e-mail: info@mojaponuda.rs

eMS d.o.o. posreduje u prometu roba i/ili usluga na Internetu u ime i za račun firme Ayotech d.o.o., na čijoj prodavnici vršite porudžbinu. Na Vašem izvodu od Banke izdavaoca Vaše platne kartice će biti prikazano zaduženje za račun eMS d.o.o. (www.e-services.rs)